شطرنج

نیکوخصال مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه های وزارت ورزش و جوانان شد

سرپرست فدراسیون شطرنج سمت جدیدی در وزارت ورزش و جوانان گرفت.

4 آبان 1399

سرانجام شطرنج قهرمان کشور با قهرمانی فیروزجا

در سرانجام مسابقات شطرنج قهرمانی کشور علیرضا فیروزجا به عنوان قهرمانی و پویا ایدنی به عنوان نایب قهرمانی رسیدند.

17 خرداد 1398