شطرنج

نیکوخصال مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه های وزارت ورزش و جوانان شد

سرپرست فدراسیون شطرنج سمت جدیدی در وزارت ورزش و جوانان گرفت.

4 آبان 1399

گشت و گذاری دلچسب در پارک ملت تهران

پارک ملت تهران کجاست؟ این شاید سوال بسیاری از افرادی باشد که قصد تهران گردی دارند. پارک ملت که بسیاری آن را به دلیل وجود فضای سراسر سبز و گسترده اش، بوستان ملت نیز می نامند؛ یکی از بهترین مکان های تفریحی برای پایتخت نشینان محسوب می گردد. پارک ملت تهران...

5 بهمن 1398

سرانجام شطرنج قهرمان کشور با قهرمانی فیروزجا

در سرانجام مسابقات شطرنج قهرمانی کشور علیرضا فیروزجا به عنوان قهرمانی و پویا ایدنی به عنوان نایب قهرمانی رسیدند.

17 خرداد 1398