کشتی فرنگی

باوفا 22 فرنگی کار را به اردوی تیم جوانان دعوت کرد

به گزارش خبرنگاران، اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابت های آسیایی تایلند و جهانی استونی روزهای 17 تا 28 اردیبهشت ماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می گردد.

26 تیر 1398